BALIKESİR GÖNEN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Okul Sektör İşbirliğinde Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu çalışmaları Gönen’de start aldı.

Bu amaçla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fuat KILIÇASLAN başkanlığında toplantı yapıldı. 
Okul Sektör İşbirliğinde Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu çalışmaları Gönen’de start aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün yayınladığı 2016/21 Genelge ile mesleki ve teknik eğitim alanında yapılacak çalışmalarda sektör, ilgili meslek kuruluşları ve yerel yönetimlerin desteğini alarak, katılımcılık ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde daha nitelikli bir mesleki ve teknik eğitimi gerçekleştirmek amacıyla her ilçede; il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ilgili yöneticilerinin, mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurum müdürlerinin, sektör ve meslek kuruluşu temsilcilerinin, belediye ve ilgili diğer kamu ve özel kurum ve kuruluş temsilcilerinin üye olarak yer alacağı “Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu” oluşturulmasına karar verilmişti.  

Bu amaçla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fuat KILIÇASLAN başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Hüseyin YAKAR, Bandırma İŞKUR Müdürü Emrullah NARİN, Gönen Ticaret Odası Başkanı Hasan ÖZÇAĞLAYAN, Ağaç ve Madeni İşler Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Berberler ve Kuaförler Odası, Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Odası, Ağaç İşleri Odası Başkanları,  Devlet Hastahanesi Müdürü, Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü ve Gönenli Süt ve Süt Ürünleri Gıda San. temsilcileri ile ilçemiz mesleki ve teknik anadolu liseleri müdürleri katıldı.  

Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu (MTOYK) Oluşturulmasının Amaçları: 

 • İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu müdürlükleri, sektör ve meslek kuruluşları, yerel yönetim ve ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin bir araya geldiği, yerel ve bölgesel düzeyde mesleki ve teknik eğitim ile ilgili konuların ve sorunların ele alınarak çözüm önerilerinin geliştirildiği bir platformun oluşmasını sağlamak,
 •  Mesleki ve teknik eğitimin paydaşları olan sektör temsilcilerinin, ilgili meslek kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, ilgili kamu kurum ve kuruluşların mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile yapacakları işbirliğini artırmak ve sürekli hale getirmek,
 • Yerel düzeyde ilgili tüm paydaşları bir araya getirerek mesleki ve teknik eğitimin yerel ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi için mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları arasında eşgüdüm sağlamak,
 • Mesleki ve teknik öğretim programlarının, ilgili sektörün ve iş piyasası aktörlerinin beklentileri doğrultusunda geliştirilmesine katkı sağlamak, 
 • İl/ilçe genelindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında açılacak veya kapatılacak meslek alanı ve dallarının yerel iş piyasası ihtiyaçları doğrultusunda, sektörle işbirliği yapılarak belirlenmesini sağlamak,
 • Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının eğitim ortamlarının nitelikli bir mesleki ve teknik eğitim yapılabilecek şekilde iyileştirilmesinde, atölye ve laboratuvar ihtiyaçları ile eğitim araç-gereci, makine-teçhizat ve diğer donatım malzemesi ihtiyaçlarının karşılanmasında sektörün ve yerel yönetimlerin katkısını sağlamak,
 • Atölye/laboratuvar ve yeterli donanımı bulunmayan meslek alan ve dal eğitimlerinin sektörle işbirliği yapılarak, işletmelerin eğitim birimlerinde yapılmasını sağlamak,
 • Öğrencilerin 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince yapmak zorunda olduğu işletmede mesleki eğitim (beceri eğitimi) ve staj imkânlarının artırılmasını ve iyileştirilmesini sağlamak, 
 • Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu mezunlarının eğitim aldıkları meslek alanında istihdam edilmeleri için sektör desteğini sağlamak,
 • Gerek ortaokul öğrencilerine gerekse mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik mesleki rehberlik çalışmalarına sektörün ve yerel yönetimlerin destek olmasını sağlamak, 
 • Mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin sosyal, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri ile mesleki ve teknik eğitim alanında düzenlenecek yarışmaları desteklemek,
 • İlgili taraflarla işbirliği yapılarak, yerel ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda mesleki ve teknik eğitimde kalite ve verimliliği artırmaya yönelik projeler hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, Mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin meslek ahlakı ve ahilik değerlerine sahip olarak yetiştirilmelerinde sektörün ve yerel yönetimlerin desteğini almak, bu doğrultuda sektörle ve ilgili meslek kuruluşları ile işbirliği yapılarak meslek alanlarına göre ahilik kültürümüze uygun mezuniyet programları düzenlemek, Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini sağlamak üzere düzenlenecek hizmet içi eğitimlerin sektörle iş birliği yapılarak işletmelerde işbaşı eğitim şeklinde yapılmasını sağlamak, 
 • İşletme/kurum/kuruluş çalışanlarının mesleki ve teknik eğitim alanında ihtiyaç duydukları eğitimlerin, eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde mesleki ve teknik eğitim kurumları ile işbirliği yapılarak düzenlenmesini sağlamak, 
 • Yerel ve bölgesel düzeyde mesleki ve teknik eğitimin öğrenciler, veliler ve kamuoyu nezdinde basılı, görsel ve işitsel materyaller ile tanıtımı için sektörün ve yerel yönetimlerin desteğini almak, Sektörle etkili işbirliği yapan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu yöneticileri ve öğretmenleri ile başarılı öğrencileri teşvik edici faaliyetlerde bulunmak,

       29-12-201629-12-201629-12-201629-12-201629-12-2016

Kurtuluş Mah. Yılmaz Yücetürk Cad. No 1/B 10900 Gönen BALIKESİR - 0 266 762 39 97, 0 266 762 53 68

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.